Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền Thanh Mộc Hương

Địa chỉ:     Số 10 ngách 79/14 đường Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT:          01685.500.870

Website:  Thanhmochuongdtd.com

Email:       Lemaithuy92@gmail.com